Калин Костов: Няма власт, която да не се страхува от студентска опозиция

kalin_kostov

- Миналата година Националното представителство на Студентските съвети, което претендира да бъде единственият легитимен представител на българските студенти се опита да създаде студентско политическо движение “Орлов мост” и покани Христо Стоичков за лидер на студентите. Как се стигна до тази срамна за студентите ситуация?

- Създаването на т.нар. “Движение Орлов мост” си бе чист опит за манипулиране на обществното мнение в напрегнат политически момент. По правило, когато политиците на статуквото се почувстват застрашени от автентичен обществен натиск, използват удобни платени представители – мюрета, които следва да разсеят натрупаното напрежение и да не дадат възможност да се появят истински нови лидери на обществото.

За лице на протестите по изкуствен път бе изстреляно името на Ангел Георгиев – председател на НПСС – организация, обединяваща студентската общност в България. Той се лансира от определени кръгове като автентично, ново политическо лице, а за широката общественост остават неизвестни връзките и зависимостите на това лице. С помощта на медии, политически партии и ПР отдели за автентична монета се пробутва нещо, което в самата си същност е порочно заченато и един платен комсомолски лидер се представя за новия бунтар, който ще поведе масите към промяна. Така действа българската олигархия – тя не допуска в нито един момент възможността да не контролира обществените настроения.

Преглед на биографията на Ангел Георгиев показва обаче кой е той всъщност.

Самата организация НПСС, която той представлява е създадена в много деликатен исторически момент – след студентските бунтове през 1997г. Законовият й статут така е заложен, че тя се явява изкуствено наложен похлупак върху естествената студентска активност – съгласно закона членството в нея не е доброволно, а задължително; няма никакъв законово регламентиран контрол за законосъобразността на актовете на органите ѝ. Тя по силата на самия закон представлява студентите в отношенията и с държавата.

Създадена е в Свищов, а за нейн баща се сочи сегашният проф. Андрей Захариев – по това време лидер на управляващото мнозинство на СДС и ключова фигура в структурата на управлението на парите на братя Маргини. Целта на НПСС е да бъде своеобразна “шапка” на студентското движение и да е политически инструмент ръководен от държавата, който да филтрира студентските настроения и когато е нужно да дава удобни за властта становища. Неслучайно лидерите на НПСС се одобряват от Министъра и са много добре платени – участват в бордове на държавни дружества, а бюджета на НПСС, който се формира от вноски на университетите на практика не е одитиран от Сметната палата вече 14 години, въпреки че по закон подлежи на такава проверка.

- Вие сте преподавал на Ангел Георгиев и много добре го познавахте. Споменахте, че при преглед на биографията му ще излязат интересни неща:

Самият Ангел Георгиев е човек с много ясно минало на зависимости. Баща му е прокурист в дружеството “КА – Груп” – Плевен, в което основен съдружник е сегащният депутат от БСП Васил Антонов – дясна ръка на Румен Петков. Много е близък с друго протеже на Румен Петков – Красимир Васков Георгиев – Красьо Черния и неслучайно в Свищовската академия, където учат и записват едновременнно доктурантури, при това на практика работите им са с еднакви заглавия.

Дружеството “КА – Груп” печели обществени поръчки за доставки на гориво без да е проведена открита процедура за милиони левове в Свищовската академия и Община Свищов, което обстоятелство е удостоверено с доклади на АДФИ.

На практика Ангел Георгиев като тогавашен председател на Студентския съвет на Стопанската академия със своя глас направи ректор скандалния Величко Адамов през 2007г. Тогава той спечели с 58 на 57 гласа поста. Другият помогнал за този успех е приятелят му Красьо, като в последствие и двамата стават докторанти под прякото научно ръководство на Адамов. Както се казва – пито – платено.

- Сред студентите се носят интересни слухове за продължителното обучение на Ангел Георгиев:

- Студентският статус на Ангел е много любопитна картинка. Той е студент вече 12-та година. От 2002 г. насам той е завършил в Свищов бакалавърска степен и три магистратури по икономика. Последната след като преди това е защитил докторската си степен – уникален случай в образователната история. Любопитната подробност е, че третата магистратура е записана броени дни преди да бъде проведен изборът за председател на НПСС през 2011г. За да е комедията пълна се оказва, че броени дни преди да бъде проведен новия избор за председател на НПСС през 2014 година, Ангел Георгиев записва нова магистратура – този път в Шуменския университет. Това си е пълен професионализъм в студентството – този човек е професионален студент.

Движението “Орлов мост” има също пряка връзка със свищовския ректор. Едно от лицата, които изплуваха в него е това на етрополския бивш депутат Емил Димитров (Емо Фаса), който е близък приятел на Адамов и също възпитаник на Академията. Въпреки забраната в ЗВО действащи депутати да са членове на настоятелства на университети, той е настоятел в настоятелството на Стопанската академия. Като депутат по негово предложение между първо и второ четене на бюджета за 2013 г. бе вкарана точка, с която бюджетната субсидия на всички университети бе увеличена със 600 000 лева. 500 000 лева от тях отидоха за Стопанската академия в Свищов. Като се казва – изключително справедливо решение!

В същия ден, когато се гласува това решение, НПСС и Ангел Георгиев излязоха с една странна декларация в подкрепа на тогавашния ресорен министър Игнатов, прикриваща злоупотребите във Фонд “Научни изследвания”, срещу който скочи цялата научна общност и дори престижни международни списания възмутено коментираха събитията. Тази декларация на практика бе единствената в подкрепа на събитията във фонда и бе изчетена от Министъра от парламентарната трибуна. Какво се получава – платена подкрепа срещу опозицията срещу 500 000 лева субсидия.

Допълнително сбирките на движение “Орлов мост“ се провеждаха в хотела на Емил Димитров в Етрополе – именно там медиите изловиха младите “студенти” да се обучават в изборни манипулации.

В изборите движение “Орлов мост“ участва чрез листите на партия “Средна европейска класа”, която включваше почти цялото ръководство на НПСС – недопустимо политизиране на органа на студентското представителство.

- Какви бяха последствията от активната ви позиция срещу злоупотребите на Ангел Георгиев и ръководството на Свищовската академия?

В личен план ще кандидатствам за книгата на Рекордите на Гинес – досега съм уволняван като преподавател 4 пъти! Всеки път съдът обявява уволненията за незаконни, връщам се на работа, само за да бъда уволнен отново. Това е битка с истинска мафия, през Свищовската академия се перат парите на организираната престъпност в България и това става пределно ясно като се видят обвързаностите на Адамов. Това няма как да се случи без политическа протекция и Ангел Георгиев е просто един от инструментите за нейното осигуряване.

По-важен е въпросът, че студентите в България са лишени от автентично представителство и техните тези удобно за властимащите, които и да са те, се подменят от такива псевдолидери.

- Ангел Георгиев наскоро беше преизбран като председател на НПСС. По време на събранието възникнаха много спорове относно гласуването, 24 университета, сред които са всички големи в България, заплашиха, че ще напуснат организацията. Доколко изборът на Ангел Георгиев е законен, при положение, че той е в ръководството на организацията от дълги години?

НПСС е удобна за всяка власт, тя е структурирана и организирана така, че никога да не излиза с опозиционни декларации, а безропотно да следва волята на управляващите. Поради тази причина всеки министър, който следва да контролира законността на изборите за председател на НПСС, мълчи по въпроса, въпреки че е бил сезиран за откровени закононарушения. В т.нар. правилник на НПСС има абсурден текст, който лишава от право на глас студентски съвет, който не е платил членския си внос към организацията. Това противоречи на основни, базови юридически правила. На практика този текст бламира правото на глас и съответно членството в НПСС на всеки, който не си плати. Едновременно с това членството в НПСС въобще не е доброволно. Тоест студентските съвети, които не са съгласни парите им да се харчат непрозрачно и безотчетно и които откажат да ги наливат в тази каца без дъно, се лишават от право да управляват процесите в организацията. Същевременно няма законов механизъм да си създадат нова организация със същата представителна власт като НПСС.

Държавата казва в закона, че всяка друга организация обединяваща студенти и защитаваща подобни каузи следва да се създаде по ЗЮЛНЦ, т.е. по общия ред, но НПСС в отношенията с властта винаги има предимство. В Националния съвет по студентските въпроси, независимо от броя членове, НПСС има 4 делегата, а всички останали студентски организации – общо трима. Допълнително НПСС ползва бюджетно финансиране и ред други привилегии – правилата са така създадени, че да осигурят монопола на НПСС, ерго на неговия председател. Например в закона не е записана мандатност на органите на управление на НПСС, дори самите органи не са регламентирани в текстовете на ЗВО. Може да прозвучи абсурдно, но е единственият законоворегламентиран орган на НПСС е неговият председател, дори Общото събрание не е споменато в закона!

 - Какъв е размерът на членския внос и за какво се използват събраните средства?

- Членският внос е фиксиран в Закона за висшето образование. Дейността му се финансира от отчисления в размер 10 на сто от бюджетите на студентските съвети – чл.73а, ал.3. На практика това са стотици хиляди левове годишно – бюджетни средства, тъй като голямата част от висшите училища в България са държавни.

Допълнително НПСС следва да се одитира от сметната палата – чл.73а, ал.3 от ЗВО. Оказва се обаче, че досега такъв одит за цялата история на НПСС не е правен и няма никаква яснота как се разходват тези средства. Отделно НПСС не пропуска да се похвали, че лесно намира “спонсори” за грандоманските си прояви, на които кани известни бизнесмени и политици – Студент на годината и други мероприятия. Не става ясно обаче кои са тези спонсори и дали срещу спонсорството не е поискана някоя услуга.

Как е допуснато това от държавните институции, които иначе през последните години упорито и обстойно проверяваха Софийския университет за нарушения, търсейки за какво да се хванат, за да го накарат да мълчи? 

- Отговорът е ясен – държавата неслучайно си затваря очите за случващото се в НПСС. Регламентирането на студентското представителство е изключително важен политически въпрос. Няма власт, която да не се страхува от студентска опозиция. За да не се случи това се създава “дресиран” студентски орган, който се захранва с определено финансиране, лидерите му се подбират внимателно и се осигурява финансово. Държавата срещу лоялността им си затваря очите за нередностите, които се случват там.

- Какво е необходимо за да бъде върната тази организация на студентите и те да имат едно ефективно и честно представителство пред властта, което да защитава техните интереси?

- Въпросът с много сложен и изисква политически решения. Конструкцията на НПСС е такава, че тя е организация създадена отгоре-надолу. Без кардинални законови промени това обстоятелство не може да се промени. Тя има осигурени по закон привилегии, която я прави на практика организация – монополист. Въобще не съм сигурен, че това е правилният модел за регламентиране на студентското представителство в България. НПСС по структура и замисъл прилича твърде много на едновремешното ДКМС. Главният въпрос е дали е нужна подобна обгрижвана от държавата и властта организация – мастодонт или да се върви към либерализиране на режима и даване на автономия на студентите свободно да се организират и да се признаят равни права на всички студентски организации.

Въпрос на политика е, аз съм по-скоро за второто решение. Когато държавата създава изкуствено дадено творение, то не е жизнеспособно за демократичен живот.

От pritesnihse.com

*Калин Костов е дългогодишен преподавател в Свищовската академия и председател на „Сдружение за европейско качество във висшето образование“. 

Търсене

Подкрепете ни

Facebook